IT Yönetimi

Hangi verilere, arayüzlere ve modüllere kimlerin erişebileceğine her zaman genel bir bakış yapın.

IT Yönetimi

EASY ApiOmat dijital stratejinizin hızlanması için gerekli temeli ve dijital varlıkların yönetimini güçlendirmek için ihtiyaç duyulan araçları temin eder. Her bir dijital hizmetin ayrıntılı denetim kayıtlarından (logs) tutun rol tabanlı erişim haklarına, standartlara uygun dijital altyapıdan ve RESTful API’lere kadar araçlarla, ApiOmat kurumların dijital ekosistemleri üstündeki kontrolünü sağlarken bir yandan da standartlarla esneklik arasında ihtiyaç duydukları  doğru karışım oranını yakalamayı mümkün kılar.

On-boarding with Organizations and User Management

Dijital hizmetlerin gereklerini yerine getirmek için, firmalar iç ve dış kullanıcıların hızlıca katılımını sağlamalıdır. ApiOmat’ın araçları sayesinde, IT birimi gerek kurumları gerekse bireysel kullanıcıları kolayca yönetebilir ve Gizlilik Sözleşmesi, Kurumsal Kimlik Rehberi, Stil Rehberi gibi sözleşmeleri yürürlüğe sokabilir.

Rol Tabanlı Erişim Hakkı

Bireysel kullanıcılara çeşitli dijital hizmetlere, modüllere, mikro hizmetlere ve analitik verilerine ilişkin tam olarak ihtiyaç duyulan noktalara erişim hakları atayın. Veya kullanıcılara sınırlı erişim verebilir, dijital hizmetlere erişimi daha da kontrol etmek için dahili kimlik doğrulama ve yetkilendirme hizmetlerini entegre edebilirsiniz.

Platform Geneli Denetim Kayıtları

Denetim işlevi sayesinde, meta enformasyon ve kaynak kodunda yapılan değişiklikler tümüyle izlenebilir ve merkezi olarak konumlandırılır. Arkaplana (backend) erişim kayıtları (logs) uygulama bazında tutulur. Değişiklikler, uyumluluk politikaları için kullanılabilecek veya raporlamanın temeli olarak kullanılabilecek bir protokole bağlı olarak takip edilir.

Bayi Kaydı

ApiOmat Bayi Kayıt aracı ile dijital ekosisteminizi ölçeklendirin. Geliştirme ortaklarını kolayca kaydedin, kurumlara izin atayın ve ApiOmat platformu üstünden sözleşmeleri uygulamaya alın.

Bayi Kaydı

ApiOmat Bayi Kayıt aracı ile dijital ekosisteminizi ölçeklendirin. Geliştirme ortaklarını kolayca kaydedin, kurumlara izin atayın ve ApiOmat platformu üstünden sözleşmeleri uygulamaya alın.

EASY ApiOmat Avantajları

Test Normalizasyonu

EASY ApiOmat, standart denetim süreci sayesinde her geliştirme projesinde ortaya çıkan masrafları azaltır. Bileşenler düzenli olarak test edilmeli ve onaylanmalıdır, buna karşın altyapının yalnızca bir kez onaylanması yeterlidir. Aşağıda belirtilen projeler, işletmelerin akıcı bir şekilde ölçeklenmesine izin verecek şekilde hemen ApiOmat üzerinde hemen yayına alınabilir.

  • Oluşturulan API’lerin ve SDK’ların tek seferde denetimi
  • API ve Modüllerin otomatik olarak Swagger içinde dokümante edilmesi
  • İstenen sayıdaki önyüz için, arkaplan (backend) hizmetlerinin birleştirilmesi ve yönetilmesi
aom_it-governance-audit
aom_it-governance-rest-api

Front & Backend Standardizasyonu

Önyüz (front-end) ve arkaplan (back-end) için geliştirme süreçlerini standartlaştırın ve merkezileştirin. Önyüz geliştiricileri sadece ApiOmat SDK’larını kullanır ve artık kurumsal IT sistemlerinize erişim gerekmez. Back-end geliştirmeleri için, yazılımcılar veri kaynaklarını entegre etmek, kurguladıkları mantığı uygulamak ve verileri düzenlemek için ApiOmat modülleri inşa ederler.

  • Standart Offline (çevrimdışı) Kullanım, Delta Sync ve Kimlik Doğrulama
  • Standart APIler & SDKlar
  • Yeniden Kullanılabilir Modüller

Veri Gizliliği

Kişisel kullanıcı verilerinin kullanılması iş yapmanın önemli bir parçasıdır ve bu verilerin korunması gerekir. ApiOmat ile hem çalışan hem de müşteri verileri için tüm veri koruma düzenlemelerinin karşılandığından emin olursunuz. Ayrıca, ApiOmat Analytik verilerinizin %100’ünü sizin tarafınızda depolayarak kullanıcı analitiklerinizin üçüncü taraf sağlayıcılarda barındırılmasının önüne geçer.

  • Veri Koruma Düzenlemeleriyle Uyumlu
  • Gizlilik Sözleşmelerini, Veri Koruma Anlaşmalarını, Sözleşmeleri Uygulayın
  • App analitik verileri lokal olarak saklanır
aom_it-governance-datenschutz
governance_wiederverwend-2

Daha Az Risk, Daha Çok Yeniden Kullanım

ApiOmat’ın yeniden kullanılabilir modülleri sayesinde, piyasaya çıkmayı hızlandırın. Modüller; iş mantığı, sistem ve API konektörleri gibi veri orkestrayonunu da yeniden kullanılabilir hale getirir. Modül konfigürasyonu yaparak birden fazla projede kullanabilirsiniz. Zaten mevcut olan bileşenleri en baştan kurmayı bir kenara bırakın ve her dijitalleşme projesinin toplam riskini azaltın.

EASY ApiOmat Contact