Eski BT'yi geleceğe hazır hale getirme

Kurumsal BT, veritabanları, bulut API’leri ve hatta IoT cihazları için bağlayıcılar oluşturun ve bunları pazarda paylaşın.

Modüller & Market

Şirketler özelleştirilmiş dijital deneyimler sunmak için, verilere en kolay ulaşılabilecek yerlere erişmelerine olanak tanıyan ve bunu mümkün olduğunca az çaba ile yapmalarını sağlayan uyarlanabilir bir entegrasyona ihtiyaç duyarlar. ApiOmat’ın modül marketi sayesinde, geliştiriciler hızlı bir şekilde kurumsal IT sistemlerine, veritabanlarına, Cloud API’lerine ve hatta IoT cihazlarına konektörler oluşturabilir ve bunları EASY ApiOmat Market aracılığıyla paylaşabilirler.

API Birleşimleri Yaratın

Verileri orkestra düzeni içinde tutun ve kullanıcılara birden çok sistemden gelen doğru bilgileri ulaştırın. ApiOmat modülleri, dijital hizmetlerin belirli bir kullanım senaryosu için doğru verileri göstermesini sağlamak adına, geliştiricilere API kombinasyonlarını kolayca oluşturacakları araçları sağlar.

Veri Orkestrasyonu

Birden fazla modülden verileri birleştirin ve yalnızca gerekli verileri ve özellikleri önyüz geliştiricilerine açın. ApiOmat’ın yerleşik sürüm aracıyla basitleştirildiği için, sürümleri yönetme konusunda endişelenmenize de gerek yok.

Sıradışı Modüller

Sadece sisteme giriş bilgilerini girerek; LDAP, SAML, SAP veya JDBC gibi kurumsal IT çözümlerini birbirine bağlamak için hazır modülleri kullanın. Bir kez hazır olunca, ApiOmat herhangi bir API ihtiyacı olmaksızın, önyüz geliştiricilerine SDK paketleri aracılığıyla verilere erişme imkanı verir.

EASY ApiOmat Avantajları

Modül Market Üstünden Yeniden Kullanım

SAP, OData ve Bildirimler (Push Notification) gibi standart ApiOmat modülleriyle geliştirme sürecini hızlandırın veya özel modülleri yeniden kullanın. ApiOmat’ın modül marketi, bileşenlerin çeşitli projelerde paylaşılmasına ve yeniden kullanılmasına olanak tanırken, en hassas erişim hakkı düzenlemesini yapar.

multichannel_wiederverwendung
multichannel_cloudaiapi

En İyi Bulut ve Yapay Zeka API'lerini Kullanın

Bulut ve SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) sağlayıcıları API’ler aracılığıyla sürekli olarak yeni özellikler ve Yapay Zeka becerileri sunuyor. ApiOmat’ta uygulamalar tek bir sağlayıcıya bağlı değildir, ancak belirli bir senaryo için en iyi API’nin kullanılmasına izin verir ve hatta daha akıllıca bir çözüm sunmak için birden fazla Yapay Zeka API’sine erişim sağlayabilir.

ESB, iPaaS & API Gateway Yatırımlarından En Yüksek Verim

Her kuruluşun bir veya daha fazla entegrasyon yaklaşımı vardır ve bu genellikle kuruluş genelinde tamamlanmış değildir. ApiOmat, geliştiricilerin verilere olası en kolay şekilde erişebilmeleri için MuleSoft, webMethods, Apigee, OData sistemleri ve daha fazlası gibi çözümlerle kolayca entegre olur.

multichannel_gateway
EASY ApiOmat Contact