IBM Notes e-posta arşivleme

EASY for IBM Notes alt yapıyı rahatlatır

EASY for IBM Notes e-posta arşivleme programı IBM Notes ile EASY arşivi birbirine bağlamak için ideal çözümdür. Zira mevcut IBM® Notes®/Domino® ortamlarına hem sunucu hem de istemci tarafında kusursuz şekilde entegre olur. Faturalar gibi e-posta üstünden gelen belge ve ekler doğrudan IBM® Notes® üstünden arşivlenir ve istendiğinde geri çağrılır. IBM® Lotus Notes®/Domino® modern bir doküman yönetim sisteminin olması gerektiği gibi kullanışlı ve güvenli hale gelir.

IBM Notes Arşivin Avantajları

Kullanıcılar e-postaları süreç bağlantılı bir temel üstünde çalışarak, bir etkinlik ya da sürece atayabilirler. Böylece, hiçbir önemli e-posta kaybolmaz ve diğer kişiler için hızlıca ulaşılabilir olur. Aynı zamanda iş süreçlerini tetiklemek de bu yolla mümkündür.

Ayırıcı özellik: EASY for Notes sadece e-postaları değil tüm Notes belgelerini işleyebilir. Bu sayede, Notes veritabanını sürekli olarak kullanılmayan  verilerin yükünden kurtarır. Sonuç olarak depolama ortamında ciddi tasarruf imkanı doğar. Birkaç kişiye yollanan ve ekinde belgeler olan e-postalar sadece bir kez arşivlenmiş olur.

Entegre Notes Arşivleme

Kullanıcının IBM Notes üstündeki çalışma ortamına kusursuz entegrasyon. E-posta istemcisi üstünden doğrudan arşivleme. Üstelik, arşivlenen belgelere offline bile erişilebilir.

Ücretsiz konfigürasyon

Arşivleme IBM® Lotus Notes® içindeki özel yapılar dikkate alınarak gerçekleştirilebilir ve pek çok şekilde konfigüre edilebilir.

E-posta arşivleme kuralları

Basit bir formül diliyle, kullanıcılar dışarıdan destek almaya ihtiyaç duymadan kendi arşivleme kurallarını tanımlayabilirler.

Depolama yükünü azaltın

IBM Domino®/Notes® ortamındaki bilgiye, kelimenin tam anlamıyla sınırsız mailbox ve çapraz uygulama üstünden erişim. Veritabanları sadece byte ölçüsünde referans kapsar ve böylece veritabanı büyüklüğü 90% oranında azalır. Daha az donanım maliyetiyle daha yüksek sunucu performansı sağlanır.

E-posta ekleri arşivlenir

Çift kayıt ortadan kalkar: Farklı sunucular için bile olsa, tüm ekler sadece bir kez arşivlenir. Bakım penceresi uzatılır ve bakım/yönetim maliyetleri düşer.

Contact