EASY İK ile insan kaynaklarından insani sermayeye geçiş

Potansiyelinizi kullanın

Şirketinizdeki çalışanlar sadece birer kaynak değil, aynı zamanda şirketin başarısı için en değerli sermayenizdir. Dijital dönüşüm çağında, çalışanlarınızın sürekli gelişimiyle birlikte yaşam boyu öğrenme kavramı da hayati öneme sahiptir. EASY İK yazılımı içindeki, Yetkinlik ve Seminer Yönetimi modülü sayesinde, İK çalışanları ve yöneticileri, şirketteki çalışanların yetkinlik durumuna dair kapsayıcı bir görüş elde ederler. Potansiyel gelişim alanları gösterilir ve stratejik personel planlaması desteği sağlanır.

Takdir etmek

  • Yaklaşan eğitim faaliyetlerine tam bir bakış
  • Şirket içi yasal gereksinimler kolayca karşılanır

terfi demektir

  • Personel stratejisinin verimli şekilde gelişmesi
  • Potansiyelini kullanan ve daha da geliştiren mutlu çalışanlar

Bir bakışta işlevler

Verimli ve şeffaf

Eğitim salonlarının, eğiticilerin, seminer verenlerin, seminer tarihlerinin, seminer kayıtlarının, yeterlilik kriterlerinin, maliyetlerin, ön koşulların yönetilmesi.

Planlama

Planlama, tek tek çalışanlar, diğer taraflar ve tüm organizasyon yapıları, işlevleri ve konumları için sadeleştirilmiştir.

Otomatik tarihler

Belli tarihlerde yapılan, kurum içi zorunlu eğitim, teknik eğitim ve sertifikalar

İş akışı

Talep, onay ve nihai perfprmans değerlendirmesi için.

Kontrol

Sadeleştirilmiş bütçe planlama ve kontrolü.

Arayüzler

FIBU sistemleri ile veri alışverişi değişim formatları ile mümkündür.

Bize ulaşın