Elektronik satın alma talebi

Daha hızlı ve etkin bir satın alma yönetimi için

Günümüzde şirketler rekabetçi olabilmek için şirket süreçlerini verimli bir şekilde tasarlamak zorundalar. Satın alma yönetimi, verimliliği artırmak için kesinlikle en önemli süreçlerden biridir. Bir satın alma departmanının temel amaçlarından biri sadece bir şirketin ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda bunu mümkün olduğunca sorunsuz ve uygun maliyetli bir şekilde yapmaktır. Geleneksel olarak, satın almada kağıt tabanlı süreçlere güvenilir, ki bu durumun hatalı/izinsiz satın almadan şeffaflık eksikliğine kadar bir çok dezavantajı vardır.

Dijital satın alma yönetimi bu zorlukların önüne geçer. Bunu, özellikle satın alma yönetiminde dijital satın alma talebi ile yapar: Talepten teklif toplamaya ve sipariş aşamasına kadar. EASY Elektronik Satın Alma Talebi hepsini bir araya getirir. EASY Elektronik Satın Alma Talebi ile tam gaz ilerleyin. Lokasyonlar arası süreçlerde daha fazla şeffaflık ve verimlilik sağlayın. ve iyi organize edilmiş bir satın alma yönetimi oluşturun.

Bir bakışta EASY Elektronik Satın Alma Talebi yazılımının avantajları

 • Artan şeffaflık

  Elektronik satın alma için geliştirdiğimiz yazılım çözümümüz, şirketinizdekie kurum içi şeffaflık seviyesini hayallerinizin ötesine taşıyor. İlk talepten teklife kadar EASY Elektronik Satınalma Talebi ile her satın alma talebinin durumunu takip edin.

 • Mobil iş süreçleri

  EASY Elektronik Satınalma Talebi, çözümümüzün bir web istemcisi olarak tutarlı bir şekilde uygulanması ve en son teknolojiler temelinde, konumdan bağımsız, mobil çalışmaya izin verir. Satın alma talebine akıllı telefon veya tabletle sorunsuzca erişilebilir.

 • Gelişen satın alma kültürü

  Elektronik satın alma gereksinimleri söz konusu olduğunda, EASY Elektronik Satın Alma Talebi, iç yönergelere ve yasal şartlara otomatik uyum sağlar – denetlenebilirlik sağlanır.

 • Verimli iş akışları

  Entegre iş akışı yönetimi sayesinde pek çok faydalı işlev çoğaltılabilir. Kural tabanlı iş akışları, kullanıcıyı elektronik satın alma siparişi oluşturma sürecinin her aşamasında yönlendirir ve takip eden süreç adımlarında yer alan tüm departmanları otomatik bilgi aktarımı ile dijital satın alma talebinin durumu hakkında haberdar eder.

 • Vekalet kuralları

  Bu kurallarla, bir satın alma talebi asla bir noktada takılmaz. Tatil veya hastalık nedeniyle bir çalışanın bulunmaması durumunda, tanımlanmış bir iş akışı, elektronik satın alma talebinin daha önce tanımlanmış kişiye otomatik olarak aktarılmasını sağlar. İş yeri dışındayken son teslim tarihleri olması durumunda, mobil uygulamalar bilgi akışının sürdürülmesini sağlar.

 • Kısa uygulama süreleri

  EASY Elektronik Satın Alma Talebi, sadece küçük ve orta ölçekli şirketler için ideal bir çözüm değildir. Hızlı bir şekilde uygulanabilir ve satın alma talebini tekliflerin toplanması ve siparişlerle birleştirir. Bütün bir paket ve modüler sistem olarak, her şey tek bir kaynaktan gelir. Gerçek verimlilik ve şeffaflık sağlanmış olur.

Elektronik satın alma sürecinin potansiyelini keşfedin

Satın alma yönetiminizi en başından itibaren EASY Elektronik Satın Alma Talebi’nin ahenkle çalışan üçlüsüyle standardize edin: satın alma talepleri, gelen teklifler ve son olarak sipariş – tüm lokasyonlar arasında şeffaflığı sağlayacak şekilde; hepsi tek bir yazılım paketinde, her an ve her yerde.

Açık süreçler, açık yapılar - elektronik satın alma talebinde bir arada

Elektronik satın alma talebi açık bir süreç yapısı sağlar. EASY Elektronik Satın Alma Talebi sayesinde, ilgili her departman her zaman ve her yerden bir satın alma talebinin mevcut durumunu bilir. Onaylanmış olsun veya olmasın, talep için teklifler gelmiş olsun ya da olmasın fark etmez. Bir teklifin siparişe dönmesi için onaylanıp onaylanmadığı hatta sipariş verilip verilmediği de önemli değildir. EASY Elektronik Satın Alma Talebi hepsini birleştirir ve aynı zamanda hepsini toplu olarak görmenizi kolaylaştırır. Akıllı telefon veya tablette bile – nerede ve ne zaman olursa olsun.

Dijital satın alma talebi sayesinde, daha kısa işlem süreleri

Kâğıda dayalı süreçlerin günleri elektronik satın alma talebi ile nihayet geçmişte kaldı. Haydi işimizi yapalım! – Çünkü ekrana sadece bir bakış atarak bile ne durumda olduğumuzu görmek için yeterli. Kağıda basılmış satın alma taleplerini aramak çok fazla zaman alır, ki bu zaman daha üretken hedeflere ulaşmak için kullanılabilir.

Karanlıkta bir ışık yakmak: Elektronik satın alma talebi

Tedarik yönetimi süreçlerinin kağıt üstünde açık bir yapı sunabileceğini varsaydığımız ancak hatalı/izinsiz satın almaların günlük hayatın alışıldık parçası olduğu günler geride kaldı, Elektronik satın alma talebiyle, şirketin sipariş davranışını her zaman bir bütün olarak görebilirsiniz. Ve kişisel sorumluluğa dayalı bir sipariş kültürü oluşturabilirsiniz: Bir satın alma talebinin kim tarafından, ne zaman, hangi içerikle ve nerede yaratıldığı ve verilen siparişlerin tümü, sorumlu kişiler için sürekli görünür olmaya devam eder.

Teklif toplama otomasyonu

Following the successful purchase requisition, it is time to solicit quotations. Here, EASY Electronic Purchase Requisition shows its full potential. Manual correspondence is out. In the context of the electronic purchase requisition, today the data is taken automatically from the purchase requisition. An email is quickly created with the appropriate document template and sent.

Net olarak tanımlanmış sorumluluklar

Dijital satın alma talebi, elektronik onay iş akışını kullanarak sorumlu pozisyonlara ulaşır. İşlem, onaylanacak malların türüne ve / veya değerine (örneğin, hizmetler, ofis mobilyaları veya IT ekipmanı) bağlı olarak çeşitli yollar izleyebilir. Belgeler ve işlem bilgileri bir elektronik işlem dosyasında oluşturulur ve saklanır. Sonrasındaki fatura onay süreci; satın alma talebini ve talep onayını, siparişi ve teslimat bilgilerini birbirine uyumlu olup olmadığına bakarak geriye doğru izleyerek son derece basit hale gelir.

Elektronik satın alma talebinin üç süreç adımı

Satın alma talebi

Elektronik satın alma talebi ile yeni satın alma talepleri bir web formu aracılığıyla oluşturulabilir. Kullanıcılar satın alma taleplerinin durumuna istedikleri an ulaşabilirler. Satın alma talebi, elektronik onay iş akışı aracılığıyla sorumlu pozisyonlara yönlendirilir. Talep türüne ve / veya satın alma talebinin değerine bağlı olarak (örneğin, yazıcı kağıdı, IT ekipmanı ve hatta ofis mobilyaları gibi sarf malzemeleri), işlem çeşitli yolları izleyebilir. Bu işlem bilgileri merkezi olarak bir elektronik işlem dosyasında saklanır.

1

Teklif

Satın alma talebine dayanarak, çeşitli potansiyel tedarikçiler teklif vermek için davet edilebilir. Bu tür istekler, bir talep sürecindeki verilere dayanarak otomatik hale getirilebilir ve uygun belge şablonları / metin modüllerinden oluşturulabilir. İstekler ve gelen cevaplar talep prosedüründe toplanabilir, böylece dokümantasyon ve karar alma süreci basitleştirilir – hepsi bir arada.

2

Sipariş

Eğer bir sipariş satın alma talebiyle tetiklenirse, bu genellikle bir ERP veya alışveriş yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleşir. Bu prosedür, elektronik satın alma talebi üstünde otomatik olarak veya bir düğmeye dokunarak gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda, eski talep dosyası bir sipariş dosyası haline gelir. Bununla birlikte, belgeler ve tüm işlem bilgileri (neyin talep edildiği, onaylanan, yorumlanan, kim tarafından vb.) tek bir yerde toplanmış halde, ileride ortaya çıkacak diğer süreçte (örneğin fatura doğrulaması veya sorgulama / şikayetler) kullanılabilir.

3

Bize ulaşın